VOĽNÉ KANCELÁRIE

NA PRENÁJOM

Priestory si môžete zobrať do prenájmu v rôznych variáciách, avšak každé podlažie je ako samostatná sekcia na prenájom.

1.NP - 150 m2

2.NP - 198 m2

3.NP - 245m2

Cena: 8€ až 12€/m2 za mesiac + DPH

Média (elektrika, voda, teplo) sa platia samostatne podľa skutočnej spotreby.

Administratívna budova

Dominikánske námästie / Mäsiarska

Dom na Mäsiarskej ulici č. 11 je zapísaný v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Je netypicky posunutý od uličnej čiary Mäsiarskej ulice. Pravdepodobne bol postavený v druhej polovici 18. storočia ako priečne krídlo Hadík-Barkoczyho paláca na hlavnej ulici č. 48 s priečelím do vtedajšej záhrady.
Dom je trojpodlažný a jednotlivé podlažia spája točité drevené schodisko. Toto riešenie nám umožňuje samostatnej prevádzky (umiestniť rôznych klientov) na každom z podlaží.

Prvé nadzemné podlažie obdĺžnikového pôdorysu pozostáva zo vstupnej haly a 3 samostatných kancelárií resp. obchodných priestorov, komunikačných priestorov a hygienických zariadení.
Druhé podlažie sa vyznačuje veľkou barokovou sálou s vysokým klenbovým stropom a kryštálovými lustrami. Ďalej sa tu nachádzajú ďalšie 3 miestnosti/kancelárie, komunikačné priestory a hygienické zariadenia.

Tretie podlažie je zaujímavé svojou členitou dispozíciou. Nachádza sa tu 7 kancelárií rôznych veľkosti, skladové priestory, komunikačné priestory a hygienické zariadenia.

Kancelárske priestory v rámci budovy sú klimatizované a okná v nich majú možnosť tienenia. Všetky priestory v rámci budovy sú chránené bezpečnostným systémom. V objekte je taktiež nainštalovaný požiarny systém. Samozrejmosťou je štrukturálne kabeláž s možnosťou pripojenia na vysokorýchlostný optický internet od firmy SWAN ale taktiež je k dispozícii ADSL internet od firmy T-COM. Štrukturovaná kabeláž je ukončená dátovými zásuvkami kategórie 5E a klimatizovanou serverovňou.

Objekt je možné rozdeliť pre jednotlivých užívateľov/prenajímateľov po podlažiach avšak, pre komfort užívania a úplné súkromie je vhodnejšie tento objekt prevádzkovať jednou spoločnosťou.

Parkovanie je možné priamo pred objektom.

GALÉRIA

HISTÓRIA

Na pohľadnici z roku 1906 druhý dom zľava (Hlavná č. 48) je známy ako Hadik-Barkóczyho palác. Reprezentatívnu barokovú stavbu, ktorá bola prvým šľachtickým palácom v Košiciach, nechal na mieste dvoch stredovekých budov v roku 1754 postaviť jágerský biskup František Barkóczy. Dom na Mäsiarskej ulici č. 11 bol pravdepodobne postavený v druhej polovici 18. storočia ako priečne krídlo Hadík-Barkoczyho paláca s priečelím do vtedajšej záhrady.
V zime 1805/1806 tu bol ubytovaný 12-ročný následník trónu, princ Ferdinand, keď ho spolu so súrodencami ukryli v Košiciach pred nebezpečím zo strany vojsk Napoleona. Po roku 1930 v budove zriadil údenár Alex Jaszusch bufet, v ktorom od konca 30. rokov bola reštaurácia Otta Lescha, a od druhej polovice 40. rokov až do znárodnenia reštaurácia „Kriváň“. Po znárodnení sa z nej stala krčma a od roku 1980 pizzeria. Budova je zaujímavá aj tým, že tu sídlila prvá Košická sporiteľňa. Dnes v budove na Hlavnej č 48 sídli pobočka Verejnej knižnice Jána Bocatia.

PARKOVANIE

Možnosť parkovania je na priľahlom súkromnom parkovisku s kapacitou 36 miest. Pre našich klientov je možnosť prenajatia požadovaného počtu parkovacích miest.